<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการมอบผ้าไหมไทยให้แก่บุคลากร อาจารย์ทุกกลุ่มสาระ

» ผู้อำนวยการมอบผ้าไหมไทยให้แก่บุคลากร อาจารย์ทุกกลุ่มสาระ
         วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564  รองศาสตราจารย์  ดร. ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อม คณะผู้บริหารโรงเรียน  มอบผ้าไหมไทยให้แก่  บุคลากร  อาจารย์ทุกกลุ่มสาระ   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมไทยในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมถึงการรักษาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ  ประชาชน  แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2  วัน

เอกสารแนบ : File :20211115090647.JPG


15/11/2564
ประชาสัมพันธ์
428