<< ย้อนกลับ

สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ทำความสะอาดพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน

» สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ทำความสะอาดพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน
       วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการล้างถนนรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลขามเรียง ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนนภายในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มีบรรยากาศที่สวยงามในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
 

เอกสารแนบ : File :20211202014046.jpg


02/12/2564
ประชาสัมพันธ์
342