<< ย้อนกลับ

มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาฟุตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

» มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาฟุตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาการกุศล เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย และบ้านดงน้อย ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียม บ้านสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มห
าสารคาม

28/12/2565
ประชาสัมพันธ์
358