<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติวงศ์  นามปัญญา  ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566
อาจารย์ ดร.คมกริชชาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
นำนายเกียรติวงศ์ นามปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พร้อมเข้ารับโล่เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์DMSU12/01/2566
ประชาสัมพันธ์
205