<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตร ในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565

» ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตร ในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับเกียรติบัตร ในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565 และมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมรับรางวัล คือ เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ และเด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดมหาสารคาม
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข่าว : งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน

28/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
517