<< ย้อนกลับ

มุฑิตาจิตปี 2565 นางพรรณี ไชยหาร

» มุฑิตาจิตปี 2565 นางพรรณี ไชยหาร
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและ นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ ประธานสมาคมครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมมุทิตาจิต นางพรรณี ไชยหาร (น้านี) ทั้งนี้สมาคมครูและผู้ปกครองได้มอบเงินสวัสดิการจำนวน 48,000 บาท ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานทุกคน

เอกสารแนบ : File :20220930074459.png


30/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
288