<< ย้อนกลับ

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

» ศึกษาดูงานที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และคณะผู้บริหาร  ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในโครงการพิเศษ และโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกับบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ภาพ อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง
ข่าว งานประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : File :20221124075724.png


24/11/2565
ประชาสัมพันธ์
388