<< ย้อนกลับ

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

» ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กรอกใบสมัครที่นี้ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKlQTtA_yu3FC-13f3cBI9WvHEygj40DjjkA47SxVoMikLg/viewform

เอกสารแนบ : File :20221123041258.pdf


23/11/2565
ผู้ดูแลระบบ
500

* ไม่มีภาพ *