<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย

 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้การต้อนรับ งานพยาบาลและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้การอำนวยความสะดวก
     ทั้งนี้มีบุคลากรและนักเรียน ให้ความสนใจบริจาคเลือดเป็นจำนวน 107 คน29/11/2565
ประชาสัมพันธ์
360