<< ย้อนกลับ

สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

» สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพิบูลบำเพ็ญเกมส์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู , เครือข่ายผู้ปกครอง , สมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้สนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
** สรุปเหรียญรางวัลรวมการแข่งขันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 7 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 26 เหรียญทองแดง รวม 50 เหรียญ **

         และในงานวันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเงินสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โดยมี นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมเป็นผู้มอบ 
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมี นางเยาวลักษณ์ เรกะลาภ ประธานเครือข่ายเป็นผู้มอบ
และสมาคมศิษย์เก่า โดยมี นายปริญ เรืองขวัญดี นายกสมคมศิษย์เก่าเป็นผู้มอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,645 บาท เพื่อจัดเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1D1IwLf16TRXXRuzbGPd4uW9HABXcNqi5?usp=sharing
 

01/12/2565
ประชาสัมพันธ์
720