<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกฝนเทคนิคพิชิตโจทย์ เพื่อสรุปความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายชั้น

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกฝนเทคนิคพิชิตโจทย์ เพื่อสรุปความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายชั้น
เนื่องในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทางฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกฝนเทคนิคพิชิตโจทย์ขึ้น เพื่อสรุปความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นศึกษาตอนปลาย
ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายชั้น โดยได้มีการจัดติว 5 วิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ผ่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ทางด้านการติวและเก็งข้อสอบ

06/12/2565
ประชาสัมพันธ์
474