<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565  เวลา 07.00 น.- 11.00 น.  ณ. โดมอาคารเรียนมัธยม 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธี จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 พร้อมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายเครื่องสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พิธีกล่าวคำราชสดุดีถวายพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดี  ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนในการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ อีกทั้งการแสดงเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติของนักเรียนอีกด้วย
 


02/12/2565
ประชาสัมพันธ์
606