<< ย้อนกลับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เอกสารแนบ : File :20221207040820.pdf


07/12/2565
ผู้ดูแลระบบ
486

* ไม่มีภาพ *