<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2565  เนื่องใน

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2565 เนื่องใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดย อาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นำนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี"
ได้แก่ นางสาวพิชญ์สินี เขม้นการ นักเรียนชั้น ม.6/1
และ นายกรกฏ อภิวัฒนวรรณ นักเรียนชั้น ม.6/6

 
      มอบโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและนักเรียน ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ตลอดไป
 
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน : ฝ่ายกิจการพิเศษฯ


09/12/2565
ประชาสัมพันธ์
220