<< ย้อนกลับ

การประชุมวิชาการระดับชาติสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8

» การประชุมวิชาการระดับชาติสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2565

     ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวิชาการระดับชาติสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 และมีการโชว์ผลงานทางวิชาการของเด็กนักเรียน
 ณ. ห้องประชุมไอที อาคารมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

     โดยมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์

08/12/2565
ประชาสัมพันธ์
270