<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2565  เนื่องในโอกาส ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ 54 ปี

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ 54 ปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2565
เนื่องในโอกาส ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ 54 ปี

1. นางสาวพิชญ์สินี เขม้นการ นักเรียนชั้น ม.6/1
2. นายกรกฏ อภิวัฒนวรรณ นักเรียนชั้น ม.6/6

 
ข้อมูล:งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษฯ


08/12/2565
ประชาสัมพันธ์
491