<< ย้อนกลับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ในวันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 07.30-09.30 น. ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
   เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและตรวจสอบค้นหาปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยมี อ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ประสานงานการให้บริการดังกล่าว

13/12/2565
ประชาสัมพันธ์
388