<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 ของกระทรวงศึกษาธิกา

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 ของกระทรวงศึกษาธิกา
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
                                      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับคักเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี  2566  กระทรวงศึกษาธิการ. และจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ กับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสงาน วันเด็กแห่งชาติปี พุทธศักราช 2566

 
 ภาพ : ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน : ฝ่ายกิจการพิเศษฯ


16/12/2565
ประชาสัมพันธ์
310

* ไม่มีภาพ *