<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับโครงงาน “เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร” ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับโครงงาน “เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร” ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับโครงงาน “เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร” ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานและการดำเนินการ 7,000 บาทโดยมีนักเรียน ม. 2 ทั้งหมด 3 คน คือ
1. เด็กชายธีรพร บุญมาก
2.  เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พิลา
3. เด็กชายเดชศักดา โคชขึง
และที่อาจารย์ปรึกษา อาจารย์ทิพวรรณ พิลา , อาจารย์กุสุมา ดังกลาง และ อาจารย์อาทิตย์ โคชขึง
ที่จะเข้าร่วมการแข่งวันใน “วันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


19/12/2565
ประชาสัมพันธ์
236

* ไม่มีภาพ *