<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “นักฆ่าโควิด-19” กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์  ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย) โดยมีนักเรียนผู้ประดิษฐ์

» ขอแสดงความยินดีผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “นักฆ่าโควิด-19” กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย) โดยมีนักเรียนผู้ประดิษฐ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “นักฆ่าโควิด-19” กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์
ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ภายใต้ของโครงงาน Thailand New Gen Inventor Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น- ม.ปลาย) โดยมีนักเรียนผู้ประดิษฐ์ ทั้งหมด 3 คน คือ
1. นาย ภควัฒน์ สังขศิลา
2. เด็กหญิง กนกนภา ศรีธาน
3. เด็กหญิง วรรณปิยกร ทองนุช
อาจารย์ปรึกษา อาจารย์อาทิตย์ โคชขึง อาจารย์ดวงเดือน บุญบาล, อาจารย์กุสุมา ดังกลาง
ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ EVENT HALL 100-102ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


22/12/2565
ประชาสัมพันธ์
187

* ไม่มีภาพ *