<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อโควตา/ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

» ประกาศรายชื่อโควตา/ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ >>

1. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> ตรวจสอบรายชื่อ
2. โควตาความเป็นเลิศด้านวิชาการและกิจกรรม >> ตรวจสอบรายชื่อ
3. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> ตรวจสอบรายชื่อ
5. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> ตรวจสอบรายชื่อ
6. โควตาความสามารถพิเศษ โรงเรียนทั่วไป (ดนตรี/กีฬา/ศิลปะและวัฒนธรรม) >> ตรวจสอบรายชื่อ
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. โควตาศิษย์เก่าเข้าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ตรวจสอบรายชื่อ
2. บุตรบุคลากร ตรวจสอบรายชื่อ
เข้าระบบได้ที่ http://eschool.msu.ac.th/admissions
** หมายเหตุ สำหรับนักเรียนกลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไปหากมีเลขที่นั่งสอบแล้วนั้นหมายถึงว่ามีสิทธิ์เข้าสอบ

12/01/2566
ผู้ดูแลระบบ
10748

* ไม่มีภาพ *