<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าพบสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และ สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทั้งสองสมาคมได้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าพบสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และ สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทั้งสองสมาคมได้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
เข้าพบ นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และ นางเยาวลักษณ์ เรกะลาภ ประธานเครือข่ายสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทั้งสองสมาคมได้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด


13/01/2566
ประชาสัมพันธ์
307