<< ย้อนกลับ

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ NETSAT

» ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ NETSAT
 วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ NETSAT

27/01/2566
ประชาสัมพันธ์
345