<< ย้อนกลับ

โครงการสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสมรรถนะ การเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย” ณ บลูโฮเต็ล จังหวัดนครพนม

» โครงการสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสมรรถนะ การเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย” ณ บลูโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสมรรถนะ การเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย” ณ บลูโฮเต็ล จังหวัดนครพนม โดยมีรองศาสตราจารชัยสิทธิ์ สิทธิเวชเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ และได้เชิญวิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บรรยายพิเศษ หลักสูตรปรับ ห้องเรียนเปลี่ยน กับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

23/01/2566
ประชาสัมพันธ์
230