<< ย้อนกลับ

กิจกรรม Folk Music Literature and performing friendships  เพื่อแลกเปลี่ยนดนตรีพื้นบ้านไทย-จีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» กิจกรรม Folk Music Literature and performing friendships เพื่อแลกเปลี่ยนดนตรีพื้นบ้านไทย-จีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 27 มกราคม 2566 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Folk Music Literature and performing friendships  เพื่อแลกเปลี่ยนดนตรีพื้นบ้านไทย-จีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27/01/2566
ประชาสัมพันธ์
280