<< ย้อนกลับ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้งาน  “26  ปี  แห่งความภาคภูมิใจ  ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่  สร้างคนให้เต็มคน”

» กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้งาน “26 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน”
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เวลาประมาณ 7.00 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้งาน  “26  ปี  แห่งความภาคภูมิใจ  ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่  สร้างคนให้เต็มคน” กิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ นำโดยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครอง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในภาคกิจกรรมมีการมอบโล่รางวัล “อาจาริยะสดุดี” เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ จำนวน 7 คน ได้แก่
1. นายคมกริช  ชาญณรงค์
2. นางสาววันเฉลิม  คงเชื้อนาค
3. นางทิพวรรณ  พิลา
4. ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์
5. นางสาวธัญกร  สงเคราะห์
6. นางสาวรัชนี  อัปมโห
7. นายสรคมน์  กมลาภากรณ์
          ต่อด้วยมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่า จำนวน 6 คน ได้แก่
1. ผอ.สุรเนตร  เนตรมุข
2. นายณัฐปกรณ์  อภิมติรัฐ
3. ผศ.นพ.ปริญญา  สีหไตร
4. นางสาวอนิล  พลลาภ
5. พญ.ปัญชลี  ตปนียากร
6. นางสาวปัณณิกา  ยนต์ตระกูล
          และมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสาธิต” ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีจิตสาธารณะจำนวนทั้งสิ้น 117 คน
          ภายในงานมีการจับสลากมอบรางวัลจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามากมาย อาทิเช่น ตุ๊กตา นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ทอง และทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากโชว์ความสามารถของนักเรียน และมีมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตักบาตรเช้า 
https://drive.google.com/drive/folders/1PznhFX_cqlGHTZe5oO-1JXZYnVHsQUuv?usp=sharing


01/02/2566
ประชาสัมพันธ์
650