<< ย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

» มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 30 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้แนะแนวรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยแนะแนวผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)


30/01/2566
ประชาสัมพันธ์
167