<< ย้อนกลับ

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
3. โควต้าความเป็นเลิศด้านวิชาการ  >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก
5. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
6. โควตาความสามารถพิเศษ (วิชาการ/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) >> คลิก
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
8. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
9. ห้องโครงการ SEM >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
2. ม.4-SMG-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
3. ม.4-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
4. ม.4-บุตรบุคลากร มมส >> คลิก
5. ม.4-สอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >> คลิก

6. ม.4-EG-สอบคัดเลือก >> คลิก
7. ม.4-สอบคัดเลือกห้องศิลป์-ภาษาปกติ >> คลิก

สามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ >> คลิก

30/01/2566
ผู้ดูแลระบบ
60212