<< ย้อนกลับ

 รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256 ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

» รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256 ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2566
 

เอกสารแนบ : File :20230202034724.pdf


02/02/2566
กัลยาณี ทบเทิบ
253

* ไม่มีภาพ *