<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ​ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน DMSU 3x3 Basketball Tournament 2023 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ​ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน DMSU 3x3 Basketball Tournament 2023 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน DMSU 3x3 Basketball Tournament 2023 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม แบ่งออกเป็นประเภททีมชาย จำนวน 12 ทีม และประเภททีมหญิง จำนวน 4 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีส่วนร่วมในการเชียร์กีฬา และห่างไกลสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีในการแข่งกีฬา และการเชียร์กีฬา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รางวัล

ข่าว : อ.พงศกร แก้ววิเศษ
ภาพ : เพจคณะกรรมการนักเรียน https://www.facebook.com/dmsu.studentcommittee


06/02/2566
ประชาสัมพันธ์
308