<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสำรอง)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ >> คลิก
1. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
2. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
3. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
4. ห้องโครงการ SEM  >> คลิก
5. กลุ่มสอบคัดเลือกเพิ่มเติม >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ม.4-สายการเรียนวิทยาศาสตร์ >> คลิก
2. ม.4-EG >> คลิก
3. ม.4-ศิลป์-ภาษาปกติ >> คลิก

หมายเหตุ นักเรียนที่มารายงานตัวในรอบแรกแล้วรอบสำรองคะแนนถึงห้องโครงการพิเศษ ให้ชำระเพิ่มเติมค่าโครงการ 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้ 
 
1. ชำระได้ที่โรงเรียนในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 08.30-16.00 น.
2. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน พร้อมแจ้งชื่อนักเรียน

เอกสารแนบ : File :20230207075058.pdf


07/02/2566
ผู้ดูแลระบบ
15493

* ไม่มีภาพ *