<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับผู้บริหารเทศบาลเมืองพลและคณะครู

» โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับผู้บริหารเทศบาลเมืองพลและคณะครู
           วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารเทศบาลเมืองพลและคณะครู บุคลากร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1  ผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมี  อาจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์  บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นผู้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารจัดการในชั้นเรียน และการให้ทุนการศึกษา (โควตานักเรียน) ในครั้งนี้

เอกสารแนบ : File :20220623062659.JPG


23/06/2565
ประชาสัมพันธ์
1042