<< ย้อนกลับ

โรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ

» โรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
      วันพุธที่15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น. โรงพยาบาลสุทธาเวชได้มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1
และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมลดการแออัดกันในห้องรับวัคซีน ทางโรงเรียนได้มีมาตรการแบ่งช่วงเวลาในการรับวัคซีนเป็นระดับชั้น

เอกสารแนบ : File :20220615082228.JPG


15/06/2565
ประชาสัมพันธ์
729