<< ย้อนกลับ

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจคุณภาพอาหาร

» สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจคุณภาพอาหาร
วันศุกร์ที่  8  กรกฎาคม  2565 เวลา  10.00  น. สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสาธารณสุขเทศบาลขามเรียง  และโรงพยาบาลสุทธาเวช  พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน  ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจคุณภาพอาหารและสุขลักษณะในการประกอบอาหารของโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)

เอกสารแนบ : File :20220708071849.jpg


08/07/2565
ผู้ดูแลระบบ
1014