<< ย้อนกลับ

 โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

» โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
               โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ลงพื้นที่จัดทำแผนออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  ประจำปี 2565   ให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนได้มีมาตรการแบ่งช่วงเวลาในการรับบริการตรวจสุขภาพเป็นระดับชั้น  พร้อมเป็นการลดการแออัดกันในห้องรับตรวจสุขภาพ

เอกสารแนบ : File :20220720063731.JPG


20/07/2565
ประชาสัมพันธ์
344