<< ย้อนกลับ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ได้จัดโครงการอบรมด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐาน

» ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ได้จัดโครงการอบรมด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐาน
         เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ได้จัดโครงการอบรมด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยในการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บอร์ดคิดไบร์ท กลุ่มที่ 2 เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ กลุ่มที่ 3 เครื่องปริ้น 3 มิติ นอกเหนือจากนี้ยังมีมีกิจกรรมดูดาวและ STEM โดรนและโค้ดดิ้ง

18/07/2565
ผู้ดูแลระบบ
225