<< ย้อนกลับ

บรรยากาศการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

» บรรยากาศการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการสอบกลางภาค  ในวันแรกของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ : File :20220722063129.jpg


22/07/2565
ประชาสัมพันธ์
32