<< ย้อนกลับ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)

» ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20220722081303.pdf


22/07/2565
ผู้ดูแลระบบ
658

* ไม่มีภาพ *