<< ย้อนกลับ

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)

» พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
         วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คนใหม่
 
         โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ ที่ได้กำกับดูแล และพัฒนาโรงเรียนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรักษาการฯ ตลอดจนแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนฯคนใหม่) ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ต่อไป
 
          ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารแนบ : File :20220809085825.JPG


09/08/2565
ประชาสัมพันธ์
388