<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุม บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาคมผู้ปกครอง

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุม บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาคมผู้ปกครอง
   วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ร่วมประชุม บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาคมผู้ปกครอง พร้อมกับการแถลงนโยบายการบริหารงานการดำเนินงาน แนวทางการแก้ปัญหา ที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์และ สมาคมผู้ปกครองได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คนใหม่ ในครั้งนี้

เอกสารแนบ : File :20220822034829.JPG


22/08/2565
ประชาสัมพันธ์
569