<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น  ณ หอประชุมอาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน  ภายใต้ธีม “ม่วนซื่นโฮแซว  แนวภาษาไทย ภาษาถิ่น in บุญบั้งไฟ” โดยมีนักเรียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้วยการแสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอย่างสร้างสรรค์
        ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการขึ้น  ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 และ จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานเป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในครั้งนี้ 
 

เอกสารแนบ : File :20220815075815.JPG


15/08/2565
ประชาสัมพันธ์
640