<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ได้จัด โครงการดนตรีริมน้ำ

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ได้จัด โครงการดนตรีริมน้ำ
           
 
     เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ได้จัด โครงการดนตรีริมน้ำ (ร้อง เต้น เล่นดนตรี) ขึ้น ณ บริเวณระเบียงริมน้ำหลังโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุภัทรญาณ   เฑียรธีระสมบัติ (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน) มาเป็นประธานเปิดงานโครงการดนตรีริมน้ำและกล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินการสร้างระเบียงริมน้ำ เพื่อได้ใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
     โครงการดนตรีริมน้ำ (ร้อง เต้น เล่นดนตรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้าน การร้องเพลง  การเต้น การเล่นดนตรี  สามารถแสดงออกในทางที่เหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสุข พร้อมชมบรรยากาศระเบียงริมน้ำด้านหลังโรงเรียน มีสายลมพัดพาความเย็นมาเป็นระยะ อากาศเย็นสบาย วิว ท่ามกลางสายลมอ่อน ๆ แสงแดดจาง ๆอยู่กลางธรรมชาติที่เรียบ ง่าย แต่งดงามบรรยากาศสุดยอด ใครมาก็ชอบใจ   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก
 

เอกสารแนบ : File :20220825073621.jpg


26/08/2565
ประชาสัมพันธ์
203