<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)  ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด

» โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด
     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาติไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้การต้อนรับงานพยาบาลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้การอำนวยความสะดวก
     ทั้งนี้มีบุคลากรและนักเรียน ให้ความสนใจบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก และได้โลหิตจำนวน 26,800 ซีซี เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และกิจการของสภากาชาดต่อไป

เอกสารแนบ : File :20220823074724.JPG


23/08/2565
ประชาสัมพันธ์
187