<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 
        วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2565 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
การฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้วิชาทหารในทางเทคนิคและทางยุทธวิธี ปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในวันนี้ นักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึก และผู้เข้าร่วมงานได้บริจาคเลือดให้กับหน่วยงานสภากาชาดไทย เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สืบไป

เอกสารแนบ : File :20220826042723.jpg


26/08/2565
ประชาสัมพันธ์
222