<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการนำคณะกรรมการนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ อ.นพ.สถาพร กนกธร

» ผู้อำนวยการนำคณะกรรมการนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ อ.นพ.สถาพร กนกธร
เมื่อวันที่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการได้นำคณะกรรมการนักเรียนสัมภาษณ์ อ.นพ.สถาพร กนกธร แพทย์ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดทำวีดิโอคลายข้อสงสัยให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโควิค-19

01/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
732