<< ย้อนกลับ

นับถอยหลังสู่  มหกรรมความรู้ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8

» นับถอยหลังสู่ มหกรรมความรู้ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยอาจารย์สัจจพงษ์  ญาตินิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.คมกริช ชาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” (Satit Innovation and Creativity for Education 4.0) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
          “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8”  จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตราการการป้องกันการติดต่อโรค covid-19  และจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการจัดงานได้อย่างทั่วถึง  มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์บุคลากร รวมถึงการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันทั่วประเทศ สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนักเรียน  โดยในปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นเจ้าภาพและจะทำการเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังภูมิภาคต่างทุก ๆ 2 ปี  สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 ได้ทางเพจของโรงเรียนซึ่งจะนำความคืบหน้าการจัดงานมาแจ้งให้ทราบต่อไป
 
ข่าว  อ.ดร คมกริช  ชาญณรงค์
ภาพ อ.สัจจพงษ์ ญาตินิยม

16/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
997