<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted,English Gifted,SEM

» ผู้อำนวยการเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted,English Gifted,SEM
วันที่ 16 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้เปิดโครงการเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted,English Gifted,SEM ณ อาคาร อเนกค์ประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : File :20220916084528.jpg


16/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
589