<< ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

» ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" รุ่นที่ 4

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การฝึกอบรมแบ่งออก 2 หมวดวิชา ระยะเวลารวม 6 ชั่วโมง เริ่มบรรยาย 09.00 - 16.00 น.12/06/2566
ประชาสัมพันธ์
123

* ไม่มีภาพ *