<< ย้อนกลับ

ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ (Gifted Program: English, Gifted Program: S

» ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ (Gifted Program: English, Gifted Program: S
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 
ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ (Gifted Program: English, Gifted Program: Science-Mathematics, Gifted Program: Science, English, and Mathematics) อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

เนื้อข่าว : นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย
ภาพข่าว : นายอธิวัฒน์ หงส์ใหญ่

12/06/2566
ประชาสัมพันธ์
526