<< ย้อนกลับ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข. “NETSAT” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 6

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข. “NETSAT” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 อาจารย์รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข. “NETSAT” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้างเสริมองค์ความรู้และความแม่นยำในวิชาคณิตศาสตร์ และ  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การสอบระบบใหม่ TCASS 66 และ NATSAT KKU”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนการเตรียมสอบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันกวดวิชาพี่เอก (P.A.S Tutor) จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายเอกลักษณ์  คงเพชร (พี่เอก) พร้อมด้วยทีมวิทยาการ จำนวน 4 คน ติววิชาคณิตศาสตร์พิชิตข้อสอบ มข. “NETSAT” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ อาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ มอบของที่ระลึก และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อกำหนดข้อตกลงและ ความร่วมมือเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการจัดติวให้นักเรียนร่วมกับทางสถาบันกวดวิชาในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้บรรยากาศของโครงการติวเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้และเทคนิควิธีแก้โจทย์ปัญหาเพื่อตะลุยข้อสอบคณิตศาสตร์และกิจกรรมนันทนาการที่มีความสนุกสนาน คลายความเครียดให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการมีความสนใจ กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของทีมวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง ฝ่ายส่งเสริมวิชาการขอร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ และจะจัดโครงการติวดีๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้

14/06/2566
ประชาสัมพันธ์
567